Kotobukiya
Filter By:
Sort by:
ARTFX J - Black Magician ブラック・マジシャン
Kotobukiya
ARTFX J - Black Magician ブラック・マジシャン
S$130.00
Add to Cart
ARTFX J - Black Magician Girl  ブラック・マジシャン・ガール
Kotobukiya
ARTFX J - Black Magician Girl ブラック・マジシャン・ガール
S$120.00
Add to Cart
ARTFX J - Katsuya Jonoichi 城之内克也
Kotobukiya
ARTFX J - Katsuya Jonoichi 城之内克也
S$120.00
Add to Cart
ARTFX J - Yami Marik 闇マリク
Kotobukiya
ARTFX J - Yami Marik 闇マリク
S$125.00
Add to Cart
Mega Man X (Force Armor)
Kotobukiya
Mega Man X (Force Armor)
S$90.00
Add to Cart
  1